Övervikt och fetma hos barn och unga är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar, så beskrivs situationen av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. Vart femte barn i yngre skolåldern lider av övervikt och även fetman bland unga ökar. Studier visar att den nedstämdhet och oro som barnen känner leder till en betydligt sämre livskvalitet än vad normalviktiga barn upplever sig ha. Det finns en tydlig koppling mellan övervikt och fetma hos barn och socialekonomisk status i familjen.

Här kan du testa ditt barns BMI:

http://www.isobmi.se/